Hur blir man en duktig talare?

”Knowledge of language is the doorway of wisdom”. Så lyder den engelske filosofens citat. Och visst stämmer det, att behärska språket ger en makt. Språket är ger en bl.a möjligheten att påverka, beröra och inspirera. Men det krävs mycket för att bli en duktig talare och kunna just påverka, beröra och inspirera. En duktig talare använder sig utav en disposition, en lista med många steg som han/hon följer under talets gång. Här nämns ett par viktiga steg för dig som vill utveckla din förmåga att tala inför en större grupp.


Dessa delar som utgör talets disposition är vitala för ett bra språkligt utförande. Påbörja dina förberedelser med att ställa dig frågan: Vilken är min publik? Det är av ytterst vikt att du alltid utformar din retorik utifrån den kontext du befinner dig i. Ifall du vet vilka du ska tala inför, vet du troligtvis vilket språk du ska använda. Din publik kommer bli betydligt mer intresserade när du anpassar ditt eget språk efter det språk som din publik är vana vid. Exempelvis kan du inte tala med ett vuxet språk då du ska tala inför småbarn eller vice versa. Alltså, känn din målgrupp.


Syftet? Vad har du för syfte med det du vill förmedla? Inom retoriken brukar man tala om att informera, övertyga, redogöra eller underhålla. Genom att ha klart för sig vad målet med din retorik är har du lättare att fokusera och skapa en retorik som talar till din fördel och håller intresset uppe hos dina åhörare. Ett tips är att försök ha en retorik där dina åhörare känner att de får ut något av att höra dig tala, då kommer de känna sig mer motiverade till att lyssna och ställa frågor. 


I vilket sammanhang är du? Ett retoriskt tips är att komma ihåg att när du kommunicerar så är det inte bara innehållet i ditt budskap som tolkas av dina åhörare utan även hur du väljer att formulera dig. Det är därför viktigt att tänka på att det råder olika typer av språk och samtalstoner i olika sammanhang och sammanslutningar.